БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТІМІЗ

Жануарлар әлемін мемлекеттік қорғау

55-бап. Жануарлар дүниесiн мемлекеттiк қорғау

1. Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін мемлекеттік қорғау (бұдан әрі — жануарлар дүниесін мемлекеттік қорғау) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану мәселелерімен айналысатын жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйымдардың қызметкерлерінен тұрады.

2. Жануарлар дүниесін мемлекеттік қорғауға өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін:

1) жеке және заңды тұлғалардың аң аулау және (немесе) балық аулау құқығына арналған құжаттарын тексеруге;
2) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне сәйкес жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар жасауға; ;
3) Алып тасталды-ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).);
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көлік құралдарын, өзге де объектілер мен орындарды тексеруді, ал қажет болған жағдайда ұсталған адамдарды жеке тексеруді жүргізуге;
5) Алып тасталды-ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).);
6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен айырым белгілері бар нысанды киім (погонсыз) және қызметтік қаруды алып жүруге;
7) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласында құқық бұзушылық жасаған адамдарды ұстауға және құқық қорғау органдарына жеткізуге;
8) жеке және заңды тұлғалардан Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнамасын бұза отырып пайдаланылған атыс қаруын, аулау құралдарының тыйым салынған түрлерін, заңсыз олжаланған жануарлар дүниесі объектілері мен олардың тіршілік ету өнімдерін алып қоюға және олардың одан әрі тиесілігі туралы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешуге міндетті.

3. Жануарлар дүниесін мемлекеттік қорғау міндетті:

1) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алуға және жолын кесуге;
2) Уәкілетті және құқық қорғау органдарына, сотқа Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнамасын бұзу фактілері бойынша ақпаратты, талап қою талаптарын және өзге де материалдарды жіберуге міндетті.
3) Алып тасталды-ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).);
4) Алып тасталды-ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4. Жануарлар дүниесін мемлекеттік қорғаудың лауазымды адамдарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен арнайы құралдар мен қызметтік қаруды сақтауға, алып жүруге және қолдануға рұқсат етіледі.

5. Жануарлар дүниесін мемлекеттік қорғаудың лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен айырым белгілері бар нысанды киіммен (погонсыз) және қызметтік қарумен қамтамасыз етіледі.

6. Жануарлар дүниесін мемлекеттік қорғау қызметі уәкілетті орган бекіткен жануарлар дүниесін мемлекеттік қорғау туралы Ережемен айқындалады.

Ескерту. 55-бапқа өзгеріс енгізілді-ҚР 2010.01.21 № 242-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.01.25 № 548-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 29.09.2014 № 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) шешімімен.