Біздің қызметіміз
Біздің қызметіміз

«Охотзоопром «ӨБ» РМҚК қызметі жануарлар, өсімдіктер әлемін және олардың биологиялық әртүрлілігін сақтау болып табылады. Жыл сайын кәсіпорын жануарлар дүниесінің жай-күйін бағалауды, есепке алуды, талдауды және болжауды жүргізеді және құқық бұзушылықтарға қарсы күрес бойынша алдын алу іс-шараларын жүргізеді.

  • Жануарлар дүниесі объектілерін және олардың тіршілік ету өнімдерін мекендеу ортасынан алып қою арқылы пайдалану, олардың санын реттеу, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітіліп берілген аңшылық алқаптарда аңшылық шаруашылығын жүргізу (аулау, аулау, ату, жинау).
    Жануарлар дүниесі объектілерін көшіру (интродукция, реинтродукция) аулау, тасымалдау, артық ұстау және оларды табиғи мекендеу ортасына шығару.
    Жануарлардың аңшылық-кәсіпшілік түрлерін еріксіз және жартылай ерікті жағдайларда жүргізу, ұстау, өсіру, өсіру және оларға дешерелеу үшін өндірістік объектілер, питомниктер мен өзге де шаруашылықтар құру, сондай-ақ жануарлар дүниесінің сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлерін жасанды өсіру.
    Жануарлар дүниесі объектілерін уақытша ұстау және тұрақты ұстау үшін вольерлерді салуды, жөндеуді ұйымдастыру, Құрылыс-монтаждау қызметтерін көрсететін тұлғаларды тарту.
  • Жануарлар дүниесі объектілерін қорғауды, өсімін молайтуды, орнықты пайдалануды және жасанды өсіруді қамтамасыз ету саласындағы халықаралық ынтымақтастық, ғылыми зерттеулер мен талдау, ғылыми-практикалық іс-шаралар жүргізу, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану мәселелері бойынша ғылыми, оқу-әдістемелік материалдар мен өзге де баспа өнімдерін әзірлеу және басып шығару, баспа өнімдерін және баспа қызметтерін сатып алу, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғау идеяларын насихаттау.